Alapító dokumentum

Ziegner Antal-díj adományozási szabályzata


A Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület és a Pullus Alapítvány (továbbiakban: Alapító szervezetek) 2022-ben, Ziegner Antal születésének 100. évfordulóján Ziegner Antal-díjat (továbbiaban: Díj) alapítottak, mellyel céljuk, hogy méltó emléket állítsanak Ziegner Antal életének és munkásságának. A Díj odaítélését és az eljárás rendjét az Alapító szervezetek az alábbiak szerint szabályozzák.

A Ziegner Antal-díj adományozásának célja azon nem hivatásos, amatőr madárgyűrűzők méltó elismerése, akik több éven keresztül végeztek színvonalas és eredményes madárvédelmi szakmai tevékenységet.

1) A Díj azon Kárpát-medencében élő személynek adományozható, aki gyűrűzési tevékenységével jelentősen hozzájárult a hazai madárvédelmi eredményekhez. Az elbírálásnál figyelembe vehető hazai önálló munkásság, eredményes társadalmi tevékenység, valamint a környezeti nevelés és utánpótlásnevelés területén végzett példamutató munka.

2) A Díj adományozását bármely természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet kezdeményezheti. A kezdeményezés előterjesztésének formai és tartalmi követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.

3) A Díj adományozását önmaga részére senki nem kezdeményezheti.

4) A Díj posztumusz nem adományozható.

5) A kezdeményezést a tárgy év május 15. napjáig kell benyújtani az Alapító szervezetek részére elektronikus formában, aláírva a pullus@pullus.hu címre. A határidő után beérkezett kezdeményezést a soron következő adományozási alkalomnál kell értékelni.

6) A Díj Bizottság dönt az elismerés adományozásáról, melynek tagjai az Alapító szervezetek erre a feladatra kijelölt 2-2 fő képviselője, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madárgyűrűző- és Vonuláskutató Szakosztály mindenkori elnöke.

7) A Díj azon személy részére adományozható, aki előzetesen a 2. melléklet szerinti nyilatkozattal írásban hozzájárul ahhoz, hogy a természetes személyazonosító adatait és lakcímadatát az elismerésben részesítettek nyilvántartásában kezeljék, valamint nevét az Alapító szervezetek online felületein közzétegyék, továbbá ahhoz, hogy érdemeiről a nyilvánosság tájékoztatást kapjon.

8) A kitűntetés egy bronzból készült 8 cm átmérőjű 2D sík plakett, melynek egyik oldalán Zigner Antal portréja és a „Madarakért, madárgyűrűzésért szabadon” felirat áll, másik oldalán egy stilizált madár van. A díj odaítéléséről szóló oklevél szövege kalligrafikus írással, egyedi kialakítással készül, az oklevelet az Alapító szervezetek elnökei írják alá. A díjjal pénzjutalom nem jár.

9) Évente legfeljebb egy díj adományozható.

10) A díj átadására Ziegner Antal születésnapja (július 20.) alkalmából kerül sor.

Comments are closed.